Konsernitilinpäätöksen perusteet

Koulutuksen osaamisalueet:

Taloushallinto

Koulutuksen aikana käydään läpi asioita, joita tulee huomioida konsernitilinpäätöstä laadittaessa - taloudellista, kirjanpidollista, verotuksellista ja yhtiöoikeudellista näkökulmaa.

Paketit:

L
XL

Syventävä taso

3

Tallenteen tiedot

Koulutuksesta löytyy tallenne

Kesto: 1:47:02
Päivämäärä: 07.03.2017
Katsottavissa 07.09.2017 asti

Koulutuksen sisältö

    • Konserni - taloudellinen, kirjanpidollinen, verotuksellinen ja yhtiöoikeudellinen yksikkö
    • Keskinäisen omistuksen eliminointi, hankintamenolaskelma
    • Sisäisten erien eliminointi
    • Vähemmistöosuuden erottaminen
    • Konsernitilinpäätösesimerkki

Kouluttaja

Hoiman Tang
Finance Manager
Wolt

Hoiman hoitaa asiakkainaan pörssiyhtiöitä, suur- ja PK-konserneja erityisesti kuluttajatuotealalta, sekä teknologia-start-up yrityksiä. Hän omaa HT tutkinnon, toimii FAS-desk tiimissä sekä liikevaihdon tarkastukseen erikoistuneessa metodologiatiimissä. PwC:llä Hoiman on aloittanut vuonna 2011 ja on työskentellyt myös PwC:n sisäisenä kouluttajana vuodesta 2012 alkaen.

Katso myös koulutuskokonaisuuden muut osa-alueet:

Tallenne (Demo)


Tämä on tallenteen demoversio, jonka kesto on 5 minuuttia.
Kirjaudu sisään tai tilaa paketti

Sisällysluettelo

1: Konserni – taloudellinen, kirjanpidollinen, verotuksellinen ja yhtiöoikeudellinen yksikkö
00:04:28 Konsernitarkastelun edut
00:05:43 Mikä on konserni, mitkä yhtiöt siihen kuuluvat?
00:06:51 Sisäiset erät eliminoitava pois konserniluvuista
00:07:48 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus kirjanpitolain mukaan
00:11:37 Laatimisvelvollisuuden poikkeuksia
00:13:57 Konsernitilinpäätöksen laadinnan keskeisiä periaatteita
2: Keskinäisen omistuksen eliminointi
00:16:36 Keskinäisen omistuksen eliminointi
00:19:51 Keskinäisen omistuksen eliminointi, hankintamenomenetelmä
3: Sisäisten erien eliminointi
00:33:54 Konsernin sisäisiä eriä käsittelee KPL 6 luku 7 §
00:35:45 Sisäisten erien eliminointi
00:36:34 Vaihto-omaisuuden sisäinen kate
00:44:52 Pysyvien vastaavien sisäinen kate
00:50:57 Sisäisen osingonjaon eliminointi
4: Vähemmistöosuuden erottaminen
00:55:17 Vähemmistöosuus
00:57:33 Välitön vähemmistö, Välillinen vähemmistö
01:00:01 Vähemmistöosuus, esimerkki
01:02:34 Vähemmistöosuus, harjoitus
01:10:14 Vähemmistöosuus ja sisäisen katteen eliminointi
01:13:25 Vähemmistöosuus ja sisäisen katteen eliminointi, esimerkki
5: Osakkuusyhteisön yhdistely
01:21:29 Osakkuusyrityksen yhdistely
01:26:48 Osakkuusyritys, harjoitus
01:31:04 Osakkuusyrityslaskenta, esimerkki
6: Konsernitilinpäätösesimerkki
01:35:48 Konsernitilinpäätösesimerkki
01:45:07 Konsernitilinpäätösesimerkin laskennalliset verot